Pages - Menu

Hedonisme classista i sensualitat classicista.
Passeig pels Jardins de Joan Maragall.

Hedonisme classista i sensualitat classicista. Passeig pels Jardins de Joan Maragall.


El 1970, durant les acaballes del franquisme i l'alcaldia de Jose Maria Porcioles, es van inaugurar tres Jardins a la muntanya de Montjuïc que homenatjaven amb el seu nom a tres poetes catalans: Mossèn Costa i Llobera, Mossèn Cinto Verdaguer i Joan Maragall.

Els Jardins de Joan Maragall que aquí comentem, es van realitzar al voltant del Palauet Albéniz construït el 1929 per a l'ús i el gaudi d'Alfons XIII durant la seva visita a l'Exposició Internacional d'aquell any.

La reformes i ampliació d'aquests jardins es van realitzar atenent a la seva funció de nova residència oficial de la Família Reial Espanyola i, per aquest motiu, només poden visitar-se els caps de setmana i dies festius durant un horari restringit i sempre que no hagin esdeveniments oficials en el recinte.

Si voleu passejar en un ambient classicista i alhora classista i anacrònic mentre contempleu gran varietat d'escultures, sobretot nus propers a l'estil noucentista, llavors aquest és el vostre jardí.
ARQUITECTES I PAISATGISTES:
1929. Jardins: Jean Claude Nicolas Forestier. Palauet: Juan Moya.
1970. Ampliació palauet: Joaquim Ros de Ramis, Antoni Lozoya i Ignasi Serra Goday. Jardins Joan Maragall: Joaquim Maria Casamor.

ESCULTORS: Joan Borrell, Josep Viladomat, Enric Monjo, Frederic Marès, Josep Miret, Jaume Duran, Théophile Barrau, Louis Sauvegeau, Pilar Francesch, Joan Rebull, Eulàlia Fàbregas, Ernest Maragall, Antoni Casamor, Luisa Granero, Marifé Tey, Jean-Pierre Raynaud

TÍTOL: Jardins de Joan Maragall i Palauet Albéniz.
DATA D'INAUGURACIÓ: 1929 i 1970
LOCALITZACIÓ:   Jardins de Joan Maragall. Avinguda de l'Estadi..
COM ARRIBAR: BUS: 13, 55, 150 .
WEB DE L'AJUNTAMENT: barcelona.cat