Pages - Menu

Space Invaders en perill d'extinció

L'any 2002, Barcelona es va veure envaïda per petits marcians com aquells amb els que es jugava a les màquines recreatives a la fi dels 70, principi dels 80. No obstant això, aquesta vegada els píxels de la pantalla s'havien transformat en peces quadrades de ceràmica i els extraterrestres escapaven per instal·lar-se en punts clau de les parets de la ciutat.Dels 17 invasors originals que van aparèixer aquell any només sobreviuen uns pocs. Parets derruïdes, propietaris díscols, actuacions municipals o directament saqueig absurd de fans cobdiciosos han fet que només quedin vestigis de la cola que subjectava aquells simpàtics mosaics amb forma d'invasors espacials. Ara bé, de tant en tant, nous alienígenes apareixen a les parets de Barcelona i és que la iniciativa de l'artista francès Invader ha creat escola.


Antecedents. El Joc Space Invaders

L'aparició de Space Invaders en 1978 va suposar una fita històrica en el món dels videojocs de tipus arcade. La dinàmica del joc era molt senzilla, bàsicament: 5 files de marcians descendien de mica en mica mentre disparaven cap avall, el jugador havia d'aturar aquest descens extraterretre controlant una nau situada a la part inferior de la pantalla que podia desplaçar-se cap a la dreta i l'esquerra i disparar per destruir els alienígenes.

Els processadors i la resolució de pantalla d'aquells anys eren molt inferiors als que estem acostumats avui i, per això, els gràfics i animacions buscaven la màxima simplificació per guanyar eficàcia en la dinàmica del joc. Així, les figures es dissenyaven sobre una quadricula bidimensional que no permetia formes corbes i s'utilitzava una limitada paleta amb colors bàsics en mode RGB. Aquestes limitacions formals conferien un estil gràfic tan singular que, gràcies a l'èxit i popularització internacional d'aquests primers jocs digitals, es va convertir en forma de representació de modernitat i avanç tecnològic i, a més, el boom de Space Invaders va ser tal que els marcianets de la pantalla van acabar formant part de la memòria col·lectiva.
Space Invaders a Barcelona.

Els invasors de l'espai van arribar a Barcelona l'any 2002, l'onada de mosaics extraterrestres va sumar un total de 17 peces col·locades sobretot a Ciutat Vella, algunes en llocs tan emblemàtics com el Palau de la Música o la Font de la Plaça de Santa Maria del Mar (avui desaparegudes). D'aquestes 17 peces originals avui només queden set o vuit, la resta han desaparegut bé per restauració de les façanes on es trobaven, bé per enderroc de l'edifici o bé per robatori.

A la foto, un dels Space Invaders originals que trobem a Ciutat Vella.

A part dels Space Invaders instal·lats originalment per l'artista Invader, han aparegut altres d'autor desconegut que emulen aquells primers. Molts d'aquests nous invasors es troben al districte de Gràcia però són també víctimes del saqueig per part de algun fan o col·leccionista desconsiderat quan no cleptòman. Aquest espoli de Space Invaders ens ha fet considerar no localitzar al mapa els mosaics que hem trobat, us demanem disculpes.

El cas és que els marcianets de ceràmica supervivents continuen despertant l'empatia d'un públic que somriu quan es troba un d'ells mentre passeja. Un exemple d'acceptació popular i sintonia amb la gent del carrer.


L'encert de l'Invasor.

Un dels Space Invaders als carrers de Bilbao.
Invader, pseudònim de l'artista urbà creador d'aquest projecte artístic, va néixer el 1969 i per tant, pertany a la generació que va créixer jugant amb els incipients entreteniments virtuals de 8 bits. La idea de traslladar aquest món virtual al món real es va desenvolupar a mitjans dels anys 90 i, aquí el primer encert, Invader va trobar en les peces quadrades de ceràmica un paral·lelisme formal amb el píxel quadrat de l'ordinador que li permetria representar les figures d'aquells marcians de les màquines recreatives en un suport físic tangible i durador. I així va realitzar la primera instal·lació d'un mosaic amb la representació d'un space invader a la seva ciutat natal, a França.

Un altre encert de l'artista va ser desenvolupar el concepte d'invasió ocupant l'espai públic a la manera dels artistes urbans més grafiters. La seva onada invasiva va començar l'any 1998 a la seva ciutat i després es va estendre per altres 31 localitats de França per arribar finalment a col·locar la seva obra en més de 60 ciutats en 30 països. Podem dir que cada peça instal·lada es converteix en una part d'una macro instal·lació, una invasió a escala mundial.

Un dels Space Invaders desapareguts. Foto: http://www.space-invaders.com

Seguint les característiques principals del Pop Art, Space Invaders utilitza imatges pròpies dels mitjans de comunicació, en aquest cas dels videojocs, i les aplica al món de les arts visuals incidint en el valor iconogràfic de la societat de consum. Intencionadament o no, Invader estableix amb les seves intervencions una reflexió sobre la incursió de la realitat virtual en la nostra vida quotidiana i s'anticipa amb la col·locació dels seus marcians en diferents punts de la ciutat a altres recerques o "caceres virtuals" que avui estan tan de moda.


 INVADER. Web Oficial de l'artista urbà, creador dels mosaics Space Invader
 SPACE INVADERS. El Joc. Merchandising, història i evolució del joc...
 LOCALITZACIÓ DELS MOSAICS. Amb aquest mapa podem fer-nos una idea de l'abast de l'invasió a Barcelona. NO està actualitzat i molts dels mosaics senyalats han desaparegut.